Wnioski z Konferencji

Wnioski z Konferencji

W związku z licznymi pytaniami i sugestiami uczestników konferencji „BIM na budowie”, które dotyczą prezentacji naszych prelegentów, przedstawiamy krótkie podsumowanie i wnioski z poruszanych podczas spotkania tematów. Cyfryzacja w budownictwie jest na niskim poziomie. Zmiany wymagają przepisy prawa umożliwiające rezygnacje z wersji papierowej dokumentacji na etapie uzgodnień, uzyskiwania decyzji administracyjnych i na budowie (potrzeby powielania […]
BIM na budowie – DZIĘKUJEMY!

BIM na budowie – DZIĘKUJEMY!

Pierwsza edycja konferencji „BIM na budowie” już za nami. Przywitaliśmy ponad 150 osób, swoje prezentacje przedstawiło 14 prelegentów z różnych firm i branż, ale każdy nawiązywał do tematyki z zakresu technologii BIM. Główni organizatorzy: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Izba Projektowania Budowlanego, stanęli na wysokości zadania zapewniając interesujący, merytoryczny poziom prezentacji, które posiadały również […]
Wszystkie miejsca wyprzedane!

Wszystkie miejsca wyprzedane!

Bardzo dziękujemy wszystkim za tak duże zainteresowanie konferencją „BIM na budowie”. W dniu dzisiejszym wstrzymujemy sprzedaż biletów, ponieważ wszystkie miejsca zostały już wyprzedane. Do zobaczenia 06 czerwca w Sound Garden Hotel, Warszawa, Ul. Żwirki i Wigury 18!
06.06.2019 – Konferencja „BIM na budowie” 2019

06.06.2019 – Konferencja „BIM na budowie” 2019

BIM jest już faktem w polskim budownictwie. W wielu polskich firmach nie tylko projektowych i wykonawczych ale także wśród inwestorów rośnie zainteresowanie technologią BIM. W Polsce oddolnie powstaje szereg inicjatyw mających na celu propagowanie i wdrożenie BIM w polskich firmach. Przejawem takiej inicjatywy jest konferencja, która jest organizowana przez Mazowiecką Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Izbę […]
Patroni konferencji BIM na budowie 2019

Patroni konferencji BIM na budowie 2019

Pragniemy Państwa poinformować, że konferencja BIM na budowie została objęta patronatem: Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej to samorząd zawodowy architektów, który składa się z 17 jednostek organizacyjnych tj. Krajowej Izby Architektów oraz 16 okręgowych izb architektów, działający na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów […]
Organizatorzy konferencji „BIM na budowie”

Organizatorzy konferencji „BIM na budowie”

Konferencja „BIM na budowie” została zaplanowana i zorganizowana przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Izbę Projektowania Budowlanego. Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza blisko 20 tys. inżynierów i techników budownictwa, którzy posiadają uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach w tym również do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wszystkie osoby, które chciałyby pełnić samodzielną funkcję […]