06.06.2019 – Konferencja „BIM na budowie” 2019

BIM jest już faktem w polskim budownictwie. W wielu polskich firmach nie tylko projektowych i wykonawczych ale także wśród inwestorów rośnie zainteresowanie technologią BIM.

W Polsce oddolnie powstaje szereg inicjatyw mających na celu propagowanie i wdrożenie BIM w polskich firmach. Przejawem takiej inicjatywy jest konferencja, która jest organizowana przez Mazowiecką Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Izbę Projektowania Budowlanego. Jest ona dedykowana głownie inwestorom i wykonawcom. Dlaczego? Tematyka projektowania w BIM jest głównym przedmiotem większości konferencji BIM i wręcz jest kojarzona z projektowaniem; jednym z celów konferencji „BIM na budowie” jest zmiana tej optyki. Ponadto utrwaliło się przekonanie, że „BIM jest drogi” co w przypadku inwestorów i wykonawców nie jest prawdą.

Celem konferencji jest przedstawienie problematyki BIM w sposób prosty, zwracający uwagę na sprawy istotne z punktu widzenia inwestorów i wykonawców, ale z uwzględnieniem ważnych informacji z perspektywy BIM. W szczególności przedstawione będą podstawowe dane dotyczące standardów i dokumentów istotnych w procesie zamówień publicznych, a także narzędzi informatycznych, które mogą być wykorzystane przez inwestorów i wykonawców.

Ciekawym elementem konferencji  będzie prezentacja doświadczeń z polskich realizacji inwestycji budowlanych, zarówno publicznych jak i prywatnych, prowadzonych przez reprezentatywne polskie firmy wykonawcze.

Na koniec Organizatorzy zaprezentują ofertę szkoleniową dla inwestorów i wykonawców w zakresie BIM.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych:
Sound Garden Hotel, Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa