Organizatorzy konferencji „BIM na budowie”

Konferencja „BIM na budowie” została zaplanowana i zorganizowana przez
Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz
Izbę Projektowania Budowlanego.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza blisko 20 tys. inżynierów i techników budownictwa, którzy posiadają uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach w tym również do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie osoby, które chciałyby pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie (np.: projektanta, kierownika budowy, czy inspektora nadzoru budowlanego) muszą być członkiem PIIB. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej pracy zawodowej.

Korzyści jakie MOIIB przewiduje dla swoich członków:

 • ubezpieczanie odpowiedzialności cywilnej wymagane ustawowo ;
 • szkolenia stacjonarne branżowe;
 • szkolenia internetowe – e-learning oraz on-line;
 • szkolenia „miękkie” prezentacje, menadżerskie, negocjacje, zarządzanie czasem;
 • czasopisma Inżynier Budownictwa , Inżynier Mazowsza;
 • wyjazdy techniczne na terenie Mazowsza i Polski;
 • karty sportowe Fitsport, Fitprofit;
 • integracja poprzez sport (brydż, siatkówka, pływanie, narty …itd );
 • prenumeraty dodatkowo jednego czasopisma branżowego;
 • darmowy dostęp w ramach konta na Portalu PIIB do:

 • – szkoleń e-learningowych,
  – Serwisu Budowlanego,
  – czytelni Polskich Norm (katalog uzupełniany na Państwa żądanie),
  – Serwis Prawa Ochrony Środowiska,
  – Serwisu BHP,
  – Serwisu BISTYP.
 • uczestnictwo w konkursach „Firma Inżynierska Mazowsza” w ramach budowania prestiżu zawodu inżyniera.

Więcej informacji na temat Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa znajdziecie Państwo tutaj.

Izba Projektowania Budowlanego jest organizacją samorządu gospodarczego, która zrzesza podmioty gospodarcze zajmujące się projektowaniem budowlanym lub technologicznym, organizowaniem procesów inwestycyjnych oraz firmy działające na rzecz budownictwa.

Celem działalności Izby jest:

 1. Reprezentowanie, zgodnie z wolą swoich członków, ich interesów wobec organów państwowych i samorządów terytorialnych oraz organizacji krajowych i zagranicznych,
 2. ułatwianie działalności członków w sprawach technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych,
 3. spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej na potrzeby członków Izby oraz instytucji i podmiotów gospodarczych,
 4. podejmowanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i organizacjami za granicą,
 5. kształtowanie opinii o problemach projektowania, poprzez inicjowanie prac badawczych, popularyzowanie publikacji krajowych i zagranicznych oraz prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej,
 6. podejmowanie działań na rzecz integrowania środowiska,
 7. upowszechnianie zasad etyki zawodowej kadry inżynierskiej projektantów.

Więcej informacji na temat Izby Projektowania Budowlanego znajdziecie Państwo tutaj