prelegenci-stanisław-moryc
mgr inż. Stanisław Moryc
Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Środowiska, Przewodniczący Małopolskiego Oddziału SKB.
Autor wielu publikacji z zakresu zastosowań BIM w procesie inwestycyjnym.

Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB, wykładowca (trener) na kursach kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych, procesu inwestycyjnego w wielu ośrodkach szkoleniowych, prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz z wspomagania komputerowego kosztorysowania i przedmiarowania m.in. dla firm telekomunikacyjnych, energetycznych, budowlanych, urzędników samorządowych kursy organizowane przez Urzędy Pracy, PZITB, Izby Inżynierów Budownictwa, Politechnikę Krakowską, instytucje szkoleniowe. Przewodniczący Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

POZOSTALI PRELEGENCI

Tomasz Żuchowski
p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Maciej Szymanik
Architekt i specjalista ds. wdrożeń i szkoleń BIM
Mgr inż. arch. Marcin Świerz
Architect, Project Manager
dr inż. Andrzej Tomana
Propagator BIM w Polsce i na Świecie
mgr inż. Stanisław Moryc
Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Środowiska, Przewodniczący Małopolskiego Oddziału SKB.
mgr. inż. Piotr Widak
Rzeczoznawca kosztorysowy SKB
inż. Rafał Krzymowski
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Kamil Stolarski
Radca prawny
Konrad Majewski
Radca prawny
Maciej Wasik
główny specjalista ds. BIM w HOCHTIEF
Dawid Fedko
Koordynator ds. Wdrażania BIM w Mostostal Warszawa
Łukasz Malewski
Absolwent Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej
Leszek Włochyński
Członek Zarządu buildingSMART Polska