Tomasz Żuchowski
p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Absolwent budownictwa i gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z informatyki i efektywności energetycznej w budownictwie.

Od 2015 r. Podsekretarz Stanu a od listopada 2017 do marca 2018 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Pełnomocnik Rządu ds. budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. W latach 2012-2015 Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, późniejszym Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Jest wykładowcą akademickim z tematyki szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego oraz funduszy UE z perspektywy finansowej 2014-2020. Od sierpnia 2018 r. jest pełniącym obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

POZOSTALI PRELEGENCI

Tomasz Żuchowski
p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Maciej Szymanik
Architekt i specjalista ds. wdrożeń i szkoleń BIM
Mgr inż. arch. Marcin Świerz
Architect, Project Manager
dr inż. Andrzej Tomana
Propagator BIM w Polsce i na Świecie
mgr inż. Stanisław Moryc
Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Środowiska, Przewodniczący Małopolskiego Oddziału SKB.
mgr. inż. Piotr Widak
Rzeczoznawca kosztorysowy SKB
inż. Rafał Krzymowski
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Kamil Stolarski
Radca prawny
Konrad Majewski
Radca prawny