Wnioski z Konferencji

W związku z licznymi pytaniami i sugestiami uczestników konferencji „BIM na budowie”, które dotyczą prezentacji naszych prelegentów, przedstawiamy krótkie podsumowanie i wnioski z poruszanych podczas spotkania tematów.

  • Cyfryzacja w budownictwie jest na niskim poziomie. Zmiany wymagają przepisy prawa umożliwiające rezygnacje z wersji papierowej dokumentacji na etapie uzgodnień, uzyskiwania decyzji administracyjnych i na budowie (potrzeby powielania fragmentów dokumentacji w wersji papierowej powinny wynikać z potrzeb bezpośredniej realizacji i być w dyspozycji kierownictwa budowy).

  • Wdrożenie BIM w polskim budownictwie ma praktyczny sens jeżeli będzie zaangażowana możliwie duża ilość uczestników procesu inwestycyjnego, co powinno wiązać się z wyraźnie ułatwionym dostępem do licencji i oprogramowania do zarządzania procesem inwestycyjnym z użyciem BIM.
  • Brak uznania jednolitych standardów przy wdrażaniu BIM będzie powodować chaos podczas wprowadzania BIM w Polsce – każdy będzie wymagał/oczekiwał czego innego. Może to opóźnić, a nawet uniemożliwić wykorzystanie całego potencjału BIM. Z tego względu konieczna jest aktywność administracji centralnej na tym polu jako LIDERA wdrażania BIM w Polsce.
  • Wdrożenie BIM w Polsce bez udziału instytucji centralnych będzie kosztowne, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw z uwagi na koniczność poniesienia bardzo dużych koszów niezbędnych inwestycji – zarówno w szkolenie jak i zakup oraz utrzymanie legalnego licencjonowanego oprogramowania.
  • W aktualnej sytuacji wdrożenie technologii BIM spada na projektantów, którzy w wyniku kryteriów cenowych uzyskują śladowe środki finansowe w procesie inwestycyjnym. Należy oczekiwać od władz państwowych wypracowania metod wspomagania małych i średnich firm projektowych w celu umożliwienia im stosowania nowoczesnych metod projektowania.
  • Istotne jest powszechne uświadomienie, że 3D to zaledwie wstęp do BIM. Koordynacja działań projektantów i kosztorysantów jest najistotniejszym elementem na drodze do zastosowania modułów 4D i 5D.
  • Technologia nie sprawia, że jesteśmy innowacyjni, stąd potrzeba dalszych spotkań w celu wypracowania optymalnych zasad i standardów stosowania i wdrażania BIM, od koncepcji poprzez cały proces realizacji inwestycji do końca życia obiektów budowlanych.
  • Konieczne jest kontynuowanie dyskusji dotyczących eliminowania kolejnych przeszkód w przygotowaniu i wdrożeniu BIM w Polsce.

Prosimy również o uwagi i uzupełnienia powyższych wniosków wszystkich uczestników konferencji. Wasze sugestie zostaną przekazane w ramach relacji do patronów Konferencji: Ministerstw Inwestycji i Rozwoju  oraz Przedsiębiorczości i Technologii , PIIB , KIG, a także do  naszych partnerów PZiTB/OW oraz Stowarzyszenia Kosztorysantów Budownictwa.

Zgłoś swoje propozycje!